File Root + Recovery: CF-Root-XX_OXA_JVU_2.3.6-v4.3-CWM3RFS.zip

( Máy phải đang ở verion XXJVU)

(Dùng Odin flash file trên xong máy sẽ có root + recovery)

Rom Stock: I9000XXJVU_OXA_Android_2.3.6.rar

Ưu Điểm: Cách này không cần phải về lại Recovery 2E


[Bạn Chưa Là Thành Viên Tinhtemobile.com Link Đã Được Ẩn Với Khách,Nhấn Vào Nút register Để Đăng Ký]